Ειδικότητες

Ξένες Γλώσσες

Τα Αγγλικά διδάσκονται 1 ώρα στις Α' και Β' τάξεις και 3 ώρες στις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού σχολείου με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ενώ τα Γαλλικά ή Γερμανικά διδάσκονται 2 ώρες στις Ε' και ΣΤ' τάξεις.

Περισσότερα..
Μουσική

Μουσική

Το μάθημα της Μουσικής είναι μονόωρο και διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Περισσότερα..

Φυσική Αγωγή

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα, 3 ώρες στις Α', Β', Γ', Δ' τάξεις και 2 ώρες στις Ε' και ΣΤ' τάξεις.

Περισσότερα..
Εικαστικά

Εικαστικά

Το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα, 2 ώρες στην Α' και Β' τάξη και 1 ώρα στις υπόλοιπες τάξεις.

Περισσότερα..
Τ.Π.Ε.

Τ.Π.Ε.

Το μάθημα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών είναι μονόωρο και διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Περισσότερα..
Θεατρική Αγωγή

Θεατρική Αγωγή

Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής είναι μονόωρο και διδάσκεται στις Α', Β' Γ' και Δ' τάξεις του δημοτικού σχολείου με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Περισσότερα..