Ωρολόγιο πρόγραμμα

Μαθήματα Α' Τάξη Β' Τάξη Γ' Τάξη Δ' Τάξη Ε' Τάξη ΣΤ' Τάξη
Νεοελληνική Γλώσσα  9  9  8  7  7
Μαθηματικά  5  5 4  4  4  4
θρησκευτικά - - 2 2 1 1
Γεωγραφία - - - - 2 2
Ιστορία - - 2 2 2 2
Φυσικά - - - - 3 3
Μελέτη Περιβάλλοντος 4 4 2 2 - -
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή - - - - 1 1
Εικαστικά 2 2 1 1 1 1
Μουσική 1 1 1 1 1 1
Θεατρική Αγωγή 1 1 1 1 - -
Φυσική Αγωγή  3  3  3  3  2  2
Αγγλικά  1  1  3  3  3  3
Ευέλικτη Ζώνη  3  3  2  2  -  -
2η Ξένη Γλώσσα  -  -  -  -  2  2
Τ.Π.Ε.  1  1  1  1  1  1
Σύνολο Ωρών  30  30  30  30  30  30