Ολοήμερο πρόγραμμα

«..Η εποχή μας, χαρακτηρίζεται από τις ραγδαίες εξελίξεις και αλλαγές στην επιστήμη και τη τεχνολογία, με συνέπειες στο κοινωνικοπολιτικό και πολιτιστικό πεδίο. Η εκπαίδευση ως μέρος, ως τμήμα του ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού συστήματος, επηρεάζει και επηρεάζεται από το ευρύτερο αυτό σύστημα. Η λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, σε συνδυασμό με την παιδαγωγική αξιοποίηση του επιπλέον χρόνου παραμονής των μαθητών στο σχολείο, εκσυγχρονίζει το δημόσιο σχολείο, το κάνει να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στις σημερινές κι αυριανές κοινωνικο - πολιτιστικές και οικονομικές ανάγκες της χώρας. Το Ολοήμερο Σχολείο προσπαθεί να συνδυάσει την κοινωνική προστασία του παιδιού με τη παράταση του χρόνου της λειτουργίας του καθώς και την παιδαγωγική προστασία και καλλιέργεια του παιδιού, με την προσφορά νέων διδακτικών αντικειμένων.

Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο:

 • αναβαθμίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης
 • αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες 
 • παρέχει ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον 
 • αξιοποιεί παιδαγωγικά τον ελεύθερο χρόνο
 • προσφέρει νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
 • παρέχει υποστηρικτική βοήθεια, ιδιαίτερα στους μη προνομιούχους μαθητές
 • προσφέρει δυνατότητες για εμπειρίες και βιώματα κοινωνικοποίησης
 • ενισχύει μέσω των προγραμμάτων την πολιτιστική παιδεία των μαθητών
 • διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς

Ειδικότερα οι παιδαγωγικές και κοινωνικές επιδιώξεις του ολοήμερου, σύμφωνα με τα παραπάνω, αφορούν:

 • Στον εμπλουτισμό του αναλυτικού προγράμματος, 
 • στον επαναπροσδιορισμό των μεθόδων διδασκαλίας και της διδακτικής πράξης,
 • στην ανάπτυξη ουσιαστικής διαπροσωπικής επικοινωνίας, την αποδοχή της  ετερότητας μέσα από τη βαθύτερη γνωριμία της κουλτούρας του ?άλλου?,
 • στον εμπλουτισμό της γλωσσικής δυνατότητας και την ανάπτυξη της φαντασιακής-συμβολικής ικανότητας των μαθητών,
 • στην ενισχυτική διδακτική παρέμβαση, την παιδαγωγική φροντίδα, την ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής,
 • στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των γονέων και των τοπικών κοινωνιών με στόχο το ?άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία?..»

Πηγή: Ενιαίος διοικητικός τομέας Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης (Διεύθυνση σπουδών Π/θμιας εκπαίδευσης )

Το σχολείο μας και φέτος (2016-2017) λειτουργεί ως ολοήμερο με το ακόλουθο ωρολόγιο πρόγραμμα:

Πρωινή προαιρετική ζώνη 07:00 ? 08:00   Αριθμός μαθητών: 15

Ολοήμερο πρόγραμμα

13:15 - 13:20 Μετάβαση στην αίθουσα σίτισης Αριθμός μαθητών: 93
13:20 - 14:00 1η ώρα ολοήμερου προγράμματος
Σίτιση
14:00 - 14:15 Διάλειμμα
14:15 - 15:00 2η ώρα ολοήμερου προγράμματος
Μελέτη - Προετοιμασία
15:00 - 15:15 Διάλειμμα
15:15 - 16:00 3η ώρα ολοήμερου προγράμματος
Επιλογή διδακτικού αντικειμένου
(ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά,
Μουσική, Θεατρική Αγωγή)
Λήξη ολοήμερου προγράμματος


Υπεύθυνος ολοήμερου
: Νίκος Γιούπης

Διδακτικά αντικείμενα
(είναι επιλογής και όχι υποχρεωτικά)
:

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν
στο ολοήμερο
:

μελέτη
αγγλικά
μουσική
εικαστικά
αθλητισμός
πληροφορική
θεατρική αγωγή
δεύτερη ξένη γλώσσα

Νίκος Γιούπης
Τσόκου Αργυρώ
Πούλιος Μάνθος
Γκράβα Φωτεινή
Σταθοπούλου Ελένη
Μορτάκη Πηνελόπη
Θανοπούλου Άννα
Τσουρούλα Παυλίνα
Θεοδούλου Αλέξανδρος
Αηδονοπούλου Ξένια
Παλαιοκαρύτης Δημήτριος


Επιτήρηση μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα:
στις εφημερίες συμμετέχουν η υπεύθυνη του ολοήμερου καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σ' αυτό

Συνεργασία εκπαιδευτικών: Οι εκπαιδευτικοί του πρωινού προγράμματος συνεργάζονται στενά με τους εκπαιδευτικούς του ολοήμερου προγράμματος, ανταλλάσσουν απόψεις, καθορίζουν τους στόχους, επισημαίνουν τις δυσκολίες, προγραμματίζουν δραστηριότητες και επανασχεδιάζουν τη διδασκαλία τους, ώστε να συμβάλουν στη δημιουργική μάθηση.

Σίτιση:

 • Το γεύμα των μαθητών παρασκευάζεται στο σπίτι από τους γονείς/κηδεμόνες τους. 
 • Η υπεύθυνη του Ολοήμερου έχει την ευθύνη της οργάνωσης της σίτισης. 
 • Δεν είναι υπεύθυνη για το ζέσταμα του φαγητού. Βοηθά και καθοδηγεί τους μαθητές να είναι ικανοί, να εξυπηρετούνται αυτόνομα και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος. 
 • Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους μαθητές των μικρών τάξεων έως ότου να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. 
 • Επιπλέον η υπεύθυνη του ολοήμερου προγράμματος φροντίζει ώστε η αίθουσα που πραγματοποιείται το γεύμα να παραδίδεται καθαρή μετά το πέρας του γεύματος. 
 • Το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει την πρώτη διδακτική ώρα του ολοήμερου προγράμματος παρευρίσκεται κι επιβλέπει τη σίτιση.

Αποχώρηση μαθητών: μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας του ολοήμερου προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί σχετική αίτηση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Πρωινή προαιρετική ζώνη (07:00 ? 08:00)

Στο σχολείο μας λειτουργεί η πρωινή ζώνη με 15 εγγραφέντες φοιτούντες μαθητές του ολοήμερου προγράμματος. Η προσέλευση των μαθητών ξεκινά στις 07:00 και ολοκληρώνεται στις 07:20.

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην πρωινή ζώνη: Μορτάκη Πηνελόπη, Νάκη Σταματία, Μπέμπελος Γεώργιος, Παλαιογιάννη Παναγιώτα, Γκράβα Φωτεινή

Διδακτικά αντικείμενα: Μελέτη

Σημείωση: Στο ολοήμερο πρόγραμμα εγγράφονται οι μαθητές των οποίων οι γονείς έχουν καταθέσει αντίστοιχη δήλωση, ανεξάρτητα αν είναι εργαζόμενοι ή όχι