• library1
  • library2
  • library3
  • library4
  • library5

 

Είναι ο χώρος που τρέφουμε τη φαντασία των μικρών μας μαθητών και τους μαθαίνουμε τη σημασία του βιβλίου στην ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.  Ένα από τα αποτελέσματα των τακτικών επισκέψεών τους στη βιβλιοθήκη είναι η σταδιακή κατανόηση της χαράς και της έμπνευσης που μπορούν να φέρουν τα βιβλία στη ζωή τους. 

Η βιβλιοθήκη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, βοηθώντας στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων  εκείνων που απαιτούνται για τη δημιουργία των δια βίου βιβλιόφιλων. Τα παιδιά μαθαίνουν επίσης πως να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη για να ενισχύσουν την εμπειρία της μάθησης στην τάξη τους.

Η σχολική μας βιβλιοθήκη στεγάζεται στον ισόγειο χώρο και περιλαμβάνει μία συλλογή που αποτελείται από 1500 ελληνικά βιβλία που είναι ταξινομημένα ανά είδος.

Κανόνες δανεισμού

Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική, η διάρκεια δανεισμού είναι συνήθως μία με δύο εβδομάδες και οι μαθητές μπορούν να δανειστούν για το διάστημα αυτό ένα βιβλίο. Ο δανεισμός και η επιστροφή βιβλίων γίνεται κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων συγκεκριμένων ημερών. 
Σε περίπτωση που ένα βιβλίο χαθεί ή καταστραφεί πρέπει να αντικατασταθεί.

Συμμετοχή γονέων

Οι γονείς είναι ευπρόσδεκτοι να επισκεφθούν τη βιβλιοθήκη κατόπιν συνεννοήσεως με την υπεύθυνη εκπαιδευτικό.

Υπεύθυνη βιβλιοθήκης: Γερμανού Χριστίνα

Μέρες λειτουργίας: Τρίτη και Παρασκευή

Ώρες λειτουργίας:  09:40 - 10:00 (1ο διάλειμμα)