Βραβείο Αειφόρου Σχολείου 

-------------------------
  • AEIFORO1
  • AEIFORO2
  • AEIFORO3
  • AEIFORO4


Ξεχωριστή διάκριση αποτελεί για το σχολείο μας, η βράβευση του στα πλαίσια του προγράμματος «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο». Το σχολείο μας συμμετέχει στο θεσμό της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για την Αειφορία, από το 2010 με πληθώρα δράσεων και προσπαθειών. Με κριτήριο λοιπόν την πολύχρονη και αδιάλειπτη παρουσία μας στο πρόγραμμα, την εφαρμογή των αξιών του αειφόρου σχολείου και την πίστη μας σε αυτές, μας απονεμήθηκε η σημαία του Αειφόρου Σχολείου και είμαστε εξαιρετικά περήφανοι γι? αυτό.
Λίγα λόγια για το πρόγραμμα
Το ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε αποτελεί ένα οραματικό σχολείο που λειτουργεί ως Κοινότητα. Στην καθημερινή σχολική ζωή δίνει ευκαιρίες να ασχοληθούν όλοι (μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοίκηση, γονείς, τοπική κοινότητα) με τα κοινά και τη διαχείρισή τους μέσα σε πνεύμα ομαδικό και συνεργασίας. Είναι ένα σχολείο που υπηρετεί τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προάγει την αειφορία και τον πολιτισμό και διαμορφώνει ενεργούς και δημιουργικούς πολίτες.
Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), ανέλαβε την πρωτοβουλία να διαδώσει την ιδέα του Αειφόρου Σχολείου στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από το τα 1ο Συμπόσιο για το Αειφόρο Σχολείο (2010) και τη θέσπιση του Βραβείου Αειφόρου σχολείου. Μετά από μία τριετή φάση, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη μετεξέλιξη του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου από το 2014 σε πρόγραμμα με τίτλο: ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε (με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Στο πλαίσιο αυτό, η εισαγωγή της αειφορίας στο σχολείο οργανώνεται γύρω από οκτώ πυλώνες της αειφορίας, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευτικοί να εμπλακούν σε διαδικασίες μετασχηματισμού του σχολείου τους και η παρακολούθηση της πορείας τους προς την αειφορία, να γίνεται βάσει κατηγοριοποιημένων ?συγκεκριμένων πυλώνων με τα σχετικά κριτήρια κάθε ενός από αυτούς:

1ος Πυλώνας: Δημοκρατία και συμμετοχή στο σχολείο

2ος Πυλώνας: Η βελτίωση του πλαισίου μάθησης

3ος Πυλώνας: Η προαγωγή του πολιτισμού και των τεχνών στο σχολείο

4ος Πυλώνας: Το αειφορικό κτίριο και αυλή

5ος Πυλώνας: Η πολιτική για την εξοικονόμησης ενέργειας και τις μετακινήσεις από και προς το σχολείο

6ος Πυλώνας: Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων (νερό, υλικά και απορρίμματα)

7ος Πυλώνας: Η προαγωγή της υγείας στο σχολείο

8ος Πυλώνας: Από την τοπική στην πλανητική κλίμακα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου

Στην παρακάτω παρουσίαση, μπορείτε να δείτε συνοπτικά, τις δράσεις του σχολείου μας γύρω από τους 8 πυλώνες της αειφορίας: